stationsweg hoofddorp

HOOFDDORP

Locatie: Hoofddorp, Stationsweg
Omvang: 15 grondgebonden woningen
Opdrachtgever: GREEN Development B.V., Bogor Projectontwikkeling B.V.
Architect: Kolpa Architecten
stationsweg hoofddorp
stationsweg hoofddorp