Rijnhuizen Nieuwegein

NIEUWEGEIN, RIJNHUIZEN

Locatie: Nieuwegein, Kasteel Rijnhuizen, Edisonbaan

Omvang: Grondgebonden woningen, verkoop kasteel

Opdrachtgever: tB projects B.V., Bogor Projectontwikkeling B.V.

Architect: Kolpa Architecten

Aannemer: Nader te bepalenRijnhuizen Nieuwegein
Rijnhuizen Nieuwegein
Rijnhuizen Nieuwegein
Rijnhuizen Nieuwegein